Smile de lux zobārstniecības klīnika vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina savu iespēju robežās. Esam parūpējušies, lai personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem ir ērta iekļūšanas un pārvietošanās iespējas zobārstniecības telpās. Koridori apmeklētājiem – riteņkrēslu lietotājiem ir projektēti un izbūvēti atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” ar brīvo platumu vismaz 1,5 m un durvju vērtnes platumu – vismaz 0,9 m. Tas attiecas arī uz tualetes durvju vērtņu platumu. Tualetes telpa ir aprīkota ar speciālu palīgaprīkojumu. Ieeja, priekšlaukumi un pieejas, kā arī citas apmeklētājiem pieejamās telpas ir bez sliekšņiem.

Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir iespēja saņemt nepieciešamo vizuālo informāciju: moderni aprīkots kabinets ar monitoriem, kuros ar kameras palīdzību var parādīt esošo situāciju.

Lūdzam, veicot pierakstu, informēt par situāciju, lai mēs Jūsu apmeklējuma dienā varam sniegt Jums pilnvērtīgu nepieciešamo palīdzību.